Od dnia 25 grudnia 2014 zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827). W związku z tym zmieniają się zasady wnoszenia roszczeń reklamacyjnych oraz warunki udzielanej gwarancji na urządzenia. Dotyczą one zarówno urządzeń domowych jak i profesjonalnych. Wynikiem tych zmian są odrębne warunki gwarancji dla urządzeń zakupionych do 24 grudnia 2014 i tych, które zostały zakupione po tej dacie.

 

Warunki gwarancyjne dla urządzeń zakupionych od 25.12.2014.

Urządzenia domowe – 24-miesięczna gwarancja producenta, w przypadku zakupu konsumenckiego.

Urządzenia profesjonalne – 24-miesięczna gwarancja producenta.

 

Naprawy gwarancyjne można realizować w każdym Autoryzowanym Serwisie Husqvarna, na terenie całego kraju lub w systemie door-to-door.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmii za wady rzeczy sprzedanej.